Functia persoanei
care acorda audienta
Ziua acordarii
audientei
Interval orar Natura problemelor ridicate
cu ocazia audientei
DIRECTOR JOI 10.00 – 12.00
INGINER SEF
REGISTRATOR SEF
LUNI 10.00 – 12.00 Probleme specifice serviciului cadastru si respectiv serviciului publicitate imobiliara
SEF BIROU FOND FUNCIAR MARTI 10.00 – 12.00 Validare/emitere titluri de proprietate/rectificare titluri de proprietate
SEF BIROU INREGISTRARE SISTEMATICA MARTI 10.00 – 12.00 Programul National de Cadastru si Carte Funciara – inregistrarea sistematica a imobilelor in evidentele de cadastru si carte funciara
SEF BIROU CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA TG-JIU MIERCURI 10.00 – 12.00 Receptia documentatiilor cadastrale si inscrierea imobilelor in cartea funciara,notari,radieri

Audientele se desfasoara pe baza unei cereri motivate si aprobate cu cel putin 24 de ore inaintea datei audientei.
In cerere se prezinta concret problemele ridicate cu ocazia audientei.
Modelul de cerere pentru inscrierea in audienta se gaseste la biroul de relatii cu publicul al OCPI Gorj, precum si AICI.