Nume Functie E-mail Telefon
Marius MĂNESCU DIRECTOR marius.manescu@ancpi.ro 0731 606384
Olga POPESCU BEJAT ŞEF SERVICIU PUBLICITATE IMOBILIARĂ olga.bejat@ancpi.ro 0731 606386
Ion Dorel ZGRIPCEA ŞEF SERVICIU CADASTRU dorel.zgripcea@ancpi.ro 0735 950650
Mirela BRĂNESCU ȘEF BIROU CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ TG-JIU mirela.branescu@ancpi.ro 0253 217189
Leontina BĂDOAICA ȘEF BIROU ECONOMIC leontina.badoaica@ancpi.ro 0731 606385
Claudia GHINCEA ȘEF BIROU JURIDIC, RESURSE UMANE, SECRETARIAT ȘI PETIȚII claudia.ghincea@ancpi.ro 0253 217189
Iulia MĂNESCU ȘEF BIROU ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ iulia.manescu@ancpi.ro 0747 170210
Ștefania HODOLEAN ȘEF BIROU FOND FUNCIAR stefania.hodolean@ancpi.ro 0747 170206