Marius MĂNESCU – DIRECTOR

Olga POPESCU BEJAT – ŞEF SERVICIU PUBLICITATE IMOBILIARĂ
Ion Dorel ZGRIPCEA – ŞEF SERVICIU CADASTRU

Mirela BRĂNESCU – ȘEF BIROU CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ TG-JIU
Leontina BĂDOAICA – ȘEF BIROU ECONOMIC
Claudia GHINCEA – ȘEF BIROU JURIDIC, RESURSE UMANE, SECRETARIAT ȘI PETIȚII
Iulia MĂNESCU – ȘEF BIROU ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ
Ștefania HODOLEAN – ȘEF BIROU FOND FUNCIAR
Mirela PÂRVULESCU – ȘEF BIROU AVIZE ȘI RECEPȚII