Category

Anunțuri de angajare și promovare

Anunt examen de promovare trimestrul I 2023

Anunt examen de promovare trimestrul I 2023 Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare in cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliara

Rezultatul probei scrise pentru postul de asistent registrator principal gr. IA

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în perioada 09.02.2023 – 15.02.2023, pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent registrator principal gr.IA

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de asistent registrator principal gr. IA din 9-15.02.2023

Rezultatul selectiei dosarelor depuse de candidaţi la concursul organizat în perioada 09.02.2023 – 15.02.2023, pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent registrator principal gr.IA

Anunt pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Anunt pentru ocuparea unor posturi temporar vacante Bibliografie si tematica consilier cadastru gradul IA Bibliografie si tematica asistent-registrator principal gradul IA Bibliografie si tematica consilier I in cadrul Biroului Economic Formular inscriere concurs Model adeverinta vechime

Procedura privind organizarea concursurilor

Procedură privind organizarea de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante

Anunt examen promovare

Anunt examen promovare trimestrul IV 2022 Bibliografie si tematica examen promovare Serviciul de Publicitate Imobiliara Bibliografie examen promovare Biroul Economic Tematica examen promovare Biroul Economic