Category

Anunțuri de angajare și promovare

Rezultatele examenului de promovare

Rezultatele examenlui de promovare organizat în data de 22.06.2023

Analiza dosarelor de promovare

L I S T Ă cuprinzând salariații admişi/respinși să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul/ treapta imediat superior/superioară din cadrul compartimentelor funcționale ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj, organizat în data de 22.06.2023

Anunt examen promovare

Anunt examen de promovare trimestrul II 2023 Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare asistent registrator principal IA Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare asistent registrator principal Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare asistent registrator Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare in cadrul Biroului de Inregistrare Sistematica Bibliografie si tematica pentru examenul...

Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de registrator de carte funciara gradul IA – 15.05-19.05.2023

Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de registrator de carte funciara gradul IA – 15.05-19.05.2023

Procedură privind organizarea concursurilor

Procedură privind organizarea de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante

Anunt examen de promovare trimestrul I 2023

Anunt examen de promovare trimestrul I 2023 Bibliografie si tematica pentru examenul de promovare in cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliara

Rezultatul probei scrise pentru postul de asistent registrator principal gr. IA

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în perioada 09.02.2023 – 15.02.2023, pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent registrator principal gr.IA

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea postului de asistent registrator principal gr. IA din 9-15.02.2023

Rezultatul selectiei dosarelor depuse de candidaţi la concursul organizat în perioada 09.02.2023 – 15.02.2023, pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent registrator principal gr.IA
1 2