Lista informațiilor de interes public

  LISTA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC

 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau
  instituţiei publice
 • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare
 • programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei
  publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
 • coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv:
  denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii
  de Internet
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
 • programele şi strategiile proprii
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
 • Declarațiile de avere și de interese
 • Comunicate de presă
 • Raportul privind accesul la informaţiile de interes public

Persoana desemnată să îndeplinească activitatea de informare şi relaţii publice prevăzută de Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – Andreea Valeria STÂNGĂ – consilier juridic