Comunicat de presa – 05.01.2023

Legea care simplifică procedurile de intabulare a terenurilor a intrat în vigoare

            Legea nr. 377 din 27.12.2022 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1260 din 28.12.2022.  Această lege simplifică mult procedurile de intabulare a terenurilor în contextul derulării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

             În esență, noua lege aduce clarificări importante, precum:

  • Terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, se înscriu în cartea funciară în lipsa actelor de proprietate şi se intabulează dreptul de proprietate asupra acestora în favoarea actualilor deţinători ai construcţiilor, în baza certificatului prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a documentaţiei cadastrale;
  • În cazul imobilelor cu privire la care au fost emise titluri de proprietate și a fost identificat un posesor, se va nota posesia asupra acestora, cu înscrierea prealabilă a titlului de proprietate în partea a II-a a cărţii funciare;
  • Înscrierile din cărţile funciare deschise ca urmare a finalizării înregistrării sistematice pot fi modificate din oficiu sau la cerere, fără plata unui tarif, până la data primei înscrieri subsecvente efectuate;
  • Construcțiile se vor înscrie în cartea funciară fie în baza actelor de proprietate, fie a situaţiei tehnico – juridice reflectate de documentele tehnice întocmite ca urmare a identificării realizate şi necontestate în perioada de afişare publică sau cu privire la care cererea de rectificare a fost respinsă;
  • Se clarifică situația juridică a imobilelor pentru cetățenii care folosesc și plătesc impozitele aferente terenurilor deținute, dar nu au reușit până în prezent să obțină acte de proprietate;
  • Primăriile care demarează lucrări de cadastru sistematic sau planuri parcelare, cu finanțare din bugetul local, pot beneficia de cofinanțare din partea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.