ÎN ATENȚIA PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE DIN JUDEȚUL GORJ

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE DIN JUDEȚUL GORJ
AUTORIZATE SĂ REALIZEZE ȘI SĂ VERIFICE LUCRĂRI DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL
CADASTRULUI, GEODEZIEI ȘI CARTOGRAFIEI PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Vă aducem la cunoștință că în data de 06.03.2023, ora 15.00, la sediul Instituției OCPI Gorj, va avea loc ședința cu persoanele fizice și juridice din județul Gorj autorizate să realizeze și să verifice lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, cu următoarea ordine de zi:
1. Aplicarea Regulamentului de receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciară aprobat prin Ordinul Directorului General nr.600/2023.
2. Diverse