Day

April 24, 2023

Procedură privind organizarea concursurilor

Procedură privind organizarea de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante