Comunicat de presa – 16.02.2023

           Proprietarii a peste 22.000 de imobile din comuna Crasna, județul Gorj, vor primi în perioada următoare noile cărți funciare. Documentele sunt eliberate, gratuit pentru cetățeni, prin Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF), susținut de Guvernul României. Finanțarea a fost asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR).

            Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj a predat Primăriei comunei Crasna noile cărți funciare ale celor 22.470 de imobile. În comuna Crasna, lucrările de cadastru general realizate în cadrul proiectului  „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, finanțat din fonduri europene nerambursabile, au început în anul 2020 și au vizat o suprafață totală de 20.905 de hectare.
           La eveniment au participat domnul Aurel VAMVU – primarul comunei Crasna, doamna Luminița TIRIPLICĂ, secretar al comunei Crasna, doamna Iulia MĂNESCU – Șef Birou Înregistrare Sistematică din cadrul OCPI Gorj și domnul Tudor Marius VÎRLAN, consilier cadastru în cadrul OCPI Gorj.
          În prezent, din totalul de 70 de UAT-uri din județul Gorj, au fost cadastrate în proporție de sută la sută șase UAT-uri (Bustuchin, Țânțăreni, Hurezani, Logrești, Turceni, Crasna), iar în alte aproximativ 40 de UAT-uri se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, pe sectoare cadastrale.
          ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare, din 660 de UAT-uri, situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.
         Mai multe informații despre lucrările de înregistrare sistematică realizate prin PNCCF și POR sunt disponibile pe site-ul www.ancpi.ro.