ÎN ATENȚIA PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE AUTORIZATE

   ÎN ATENȚIA PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE AUTORIZATE –
ÎN VEDEREA REALIZĂRII ŞI VERIFICĂRII LUCRĂRILOR DE SPECIALITATE
ÎN DOMENIUL CADASTRULUI, AL GEODEZIEI ŞI AL CARTOGRAFIEI

            Vă informăm că în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 125/14.02.2023 și nr. 125 bis /14.02.2023 a fost publicat Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, în vigoare de la data de 14.02.2023.
La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.
Vă rugăm să-l studiați, iar în eventualitatea identificării unor neclarități să ne solicitați o întâlnire pentru clarificarea acestora.