Decizii minute ANCPI UNNPR

 
Conform art. 22 alin. (13) din Legea 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară republicată, cu modificările și completările ulterioare soluțiile consemnate în minutele de ședință, sunt obligatorii pentru notarii publici și personalul de specialitate din oficiile teritoriale, de la data comunicării lor.


2024

2023